Huisregels

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl.

Huisregels

Jachtslot Mookerheide heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen Jachtslot Mookerheide van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van Jachtslot Mookerheide gelden dan ook de huisregels van Jachtslot Mookerheide en gaat u akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

1. Alle aanwijzingen van medewerkers namens Jachtslot Mookerheide die verband houden met de huisregels, dienen direct te worden opgevolgd.

2. Binnen Jachtslot Mookerheide stellen wij het op prijs dat u gebruikt maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.

3. Bij Jachtslot Mookerheide gaan wij respectvol met elkaar om en het is dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken en het is verboden om door woord of gebaar (handeling) onze gasten en medewerkers seksueel te intimideren.

4. Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van Jachtslot Mookerheide is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.

5. Jachtslot Mookerheide dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Jachtslot Mookerheide u een legitimatiebewijs te tonen.

6. Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.

7. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Jachtslot Mookerheide en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.

8. Om de rust, orde en veiligheid binnen Jachtslot Mookerheide te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

9. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om (soft)drugs (inclusief lachgas) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.

10. Jachtslot Mookerheide stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid is vastgesteld. Het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden.

11. De medewerkers van Jachtslot Mookerheide waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

12. Laat uw eigendommen op de locatie van Jachtslot Mookerheide en in uw auto niet onbeheerd achter. Jachtslot Mookerheide is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren bij en rondom het Jachtslot Mookerheide geschiedt op eigen risico.